הפרוגרמה מאגדת את רצונות הלקוח וצרכיו אל מול מסגרת התקציב והייעוץ המקצועי, לכדי תכנית עבודה אחת. הפרוגרמה מפרטת בתוכה את כל סעיפי הפרויקט ומהווה בסיס לבניית הסקיצות עבור הלקוח.