בשלב זה יוצגו עבור הלקוח מספר סקיצות אפשריות לבחירתו, בצירוף המלצה מקצועית על האפשרות המתאימה ביותר מבחינה עיצובית עבור החלל. מהסקיצה הנבחרת, אבנה עבור הלקוח סט תוכניות עבודה מפורטות.