המטרה של תוכניות העבודה היא להנחות בפירוט את בעלי המקצוע בנושאי תוכניות: הריסה, בנייה, חשמל, איסטלציה, ריצוף, מיזוג, גבס, נגרות ריהוט ועוד. המסמך ירחיב לגבי כל פעולה שתתבצע במסגרת הפרויקט, על מנת להנחות את בעל המקצוע הרלוונטי בביצוע העבודה.