במהלך העבודות אני מגיעה לפיקוח באתר ומפקחת ישירות על מנת לוודא ביצוע לפי התוכניות. הפיקוח מאפשר ללקוח להיות רגוע, בעוד העבודה מתנהלת כהלכה.