יוצאים לאור

כתבה מעיתון "דירה נאה" כולם אוהבים את האור, כולם צריכים אור, גם במובן הפיסיולוגי וגם במטאפורי. תמיד הוא יסמל את האופטימיות, ההתמצאות והאסתטיקה.